กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, กรกฎาคม 30 2562 – บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) เปิดตัว “ไลฟ์แชท” ต่อยอดจากบริการ “พรู แชทบอท” ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ โดยที่ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทางPrudential Thailand LINE Official Account แบบเรียลไทม์

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการ “ไลฟ์แชท” ได้ในเวลาทำการระหว่าง วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ในกรณีที่ลูกค้าเข้าใช้บริการ “ไลฟ์แชท” หลังเวลาทำการ ลูกค้าสามารถฝากข้อมูลติดต่อกลับพร้อมข้อมูลที่ต้องการสอบถามไว้ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าจะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง บริการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ที่มีต่อกลุ่มลูกค้า รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่ต้องการได้รับบริการที่สะดวก และรวดเร็ว

Leave a Reply