amdradeon

Amd เปิดตัวซอฟท์แว Radeon ใหม่ เวอร์ชัน 16.7.3 มีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเกมได้ถึงร้อยละ 10 มากกว่า 16.7.2 ไดรเวอร์. 

2b

ปรับปรุง Radeon การตั้งค่า UI และข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการสลับงานในการตั้งค่าการแสดงผลหลายคว้าพวกเขาจากลิงค์ด้านล่าง

 

DOWNLOAD: AMD Radeon Software Crimson Edition 16.7.3 for Windows 10 64-bit | Windows 10 32-bit | Windows 8.1 64-bit | Windows 8.1 32-bit | Windows 7 64-bit | Windows 7 32-bit

 

ที่มาเครดิต

https://www.techpowerup.com/224600/amd-releases-radeon-software-crimson-edition-16-7-3

Leave a Reply