10 กรกฎาคม 2562 ณ เซินเจิ้น ออปโป้ประกาศเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ที่ฉางอาน เมืองตงก่วน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เพื่อเร่งผลักดันศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา โดยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งนี้ด้วย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมของ OPPO เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับยุคการเชื่อมต่ออัจฉริยะ     

ศูนย์วิจัยและพัฒนา แห่งใหม่ของ OPPO ในเมืองฉางอาน ถือเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยหลักของตงก่วนในการพัฒนามณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า ที่เรียกกันว่า Greater Bay Area โดยคาดว่าจะมีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาถึง 5,000 คน

 Eric Zhu รองประธานกรรมการของ OPPO กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการในศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ของ OPPO ที่เมืองฉางอาน ซึ่งจะมีบทบาทด้านกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีหลักของบริษัท และเร่งการดำเนินงานในการวางแผนกลยุทธ์และจุดมุ่งหมายด้านการวิจัยและพัฒนาของเรา”

 “ซึ่งโปรเจคนี้สร้างขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นและเพื่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ Guangzhou-Shenzhen Science and Technology Innovation Corridor ให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของมณฑล กวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า หรือ Greater Bay Area” Zhu กล่าวเสริม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ในเมืองฉางอาน

อีกทั้งภายในปีนี้ OPPO มีความตั้งใจที่จะลงทุนในด้านวิจัยและพัฒนากว่า 10,000 ล้านหยวน ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีเครื่องมือในการวิจัยและพัฒนาระดับโลก ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาเมืองฉางอานแห่งใหม่นี้ จะรับผิดชอบด้านการวิจัย พัฒนาการออกแบบ การทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงสมาร์ทโฟนและ IoT โดยการวิจัยและพัฒนานี้จะสนับสนุนความตั้งใจของ OPPO ในการสร้างอุปกรณ์ล้ำสมัยและบริการที่สามารถรองรับยุคของการเชื่อมต่ออัจฉริยะ

     ในฐานะบริษัทที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในเขต Greater Bay Area ของจีน OPPO จึงได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่ไฮเทคของภูมิภาค โดยในเดือนกุมภาพันธ์ OPPO ประกาศสร้างศูนย์การผลิตอัจฉริยะในเมืองตงก่วน ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์นี้จะใช้สำหรับการผลิตและการควบคุมคุณภาพของอุปกรณ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ในเมืองฉางอาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ในเมืองฉางอานถูกออกแบบโดยบริษัทสถาปัตยกรรมระดับโลกอย่าง Pedersen Fox Associates รวมถึงการร่วมมือกับที่ปรึกษามืออาชีพหลายสิบท่าน โดยจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 123.5 mu (ประมาณ 82,000 ตารางเมตร) ประกอบด้วยอาคารกระจกทั้งหมด 10 หลัง รวมถึงสำนักงาน ศูนย์พัฒนาบุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน และศูนย์ทดสอบ โดยสำนักงานมีความสูงถึง 249.5 เมตรและเมื่อสร้างเสร็จแล้วศูนย์วิจัยแห่งนี้จะเป็นตัวแทนตึกสูงระฟ้าอันโดดเด่นแห่งตงก่วน

Leave a Reply