เมืองเซินเจิ้น – 2 ธันวาคม 2562 – OPPO APAC ได้แต่งตั้ง Bhaskar Thakur ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่มีประสบการณ์กว่า 16 ปี ให้ดำรงตำแหน่งเป็น Marketing Strategy Director เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนากลยุทธ์ ทางการตลาดและเสริมสร้างอิทธิพลที่มีต่อแบรนด์ทั่วทั้งภูมิภาคด้วยการก่อตั้ง APAC Hub OPPO Center ในประเทศมาเลเซียในเวลาอันใกล้นี้ อีกทั้งOPPO ยังมุ่งมั่นที่จะเร่งสร้างแบรนด์ให้เป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรม การสรรหาผู้มีความสามารถระดับสากลที่มีแนวคิดแบบ Global Mindset ควบคู่ไปกับความเข้าใจในระดับท้องถิ่น  จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนทีมงานในการทำงานร่วมกัน ให้เหนือกว่าการเป็นอันดับ 2 ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในแง่ของปริมาณการขายในระดับภูมิภาค

ความเชี่ยวชาญของ Thakur นั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ของแบรนด์ การตลาดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม ก่อนหน้านี้เขาเคยทำงานในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ในหน่วยงานระดับโลกหลายแห่ง ทั้งยังมีประสบการณ์เชิงลึกในธุรกิจ FMCG (Fast Moving Consumer Goods),บริการทางการเงิน, Telco และการท่องเที่ยวในรูปแบบ Ecommerce ในตลาดแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ให้กับแบรนด์ต่างประเทศชั้นนำมากมาย การเพิ่มศักยภาพให้กับทีมของเขาเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญเพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ๆ และเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อลูกค้าเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ OPPO รวมถึงเข้าใจในส่วนการตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

OPPO ได้จัดตั้งหน่วยงาน Global Sales และ Global Marketing Business ขึ้นมาทั่วโลกในปีนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาในตลาดโลกและเพื่อมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยมแก่ผู้บริโภคทั่วโลกในยุคของการเชื่อมต่ออัจฉริยะนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “One Market, One OPPO”, โดย OPPO มองว่าตลาดโลกเป็นตลาดเดียวที่มุ่งเน้นการรวมทรัพยากรที่มีอยู่ทั่วโลกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

OPPO เชื่อว่าแนวคิดแบบ Global Mindset นั้นต้องมาควบคู่กับการเข้าถึงในระดับท้องถิ่น   ในปัจจุบัน ผู้มีความสามารถได้รับการว่าจ้างในตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยคิดเป็นร้อยละ 99    ตามกลยุทธ์ท้องถิ่นในอนาคตนั้น OPPO จะยังคงสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาเข้าร่วมทีมอย่างต่อเนื่องและOPPO ตั้งเป้าที่จะขยายทีมผู้ที่มีความสามารถนี้ถึง 55,000 คน ที่มาจากหลากหลายหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพของ OPPO ได้แก่ Manufacturing, Software, Internet และ Sales & Marketing อีกด้วยหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของ OPPO โปรดติดตามการประชุม ในหัวข้อ “Connecting Tomorrow, Together” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

Leave a Reply

You missed