Tag: macbook pro 16

Apple เตรียมเปลี่ยนมาใช้คีย์บอร์ดแบบใหม่ เริ่มที่ MacBook Pro 16 นิ้วก่อน

หนึ่งในปัญหาของผู้ใช้ MacBook บางกลุ่มก็คือปัญหาคีย์บอร์ดที่พบในคีย์บอร์ดแบบ Butterfly นั่นเอง ซึ่งมีข่าวคาดการณ์ก่อนหน้ามาแล้วว่า Apple จะเลิกใช้คีย์บอร์ดประเภทนี้ ซึ่งก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแล้ว เพราะมีข่าวล่าสุดจากทาง MacRumors กล่าวว่า Apple จะเลิกใช้คีย์บอร์ดแบบ Butterfly และเปลี่ยนมาใช้คีย์บอร์ดแบบ scissor-switch แทน โดยคาดว่าจะเริ่มที่ MacBook Pro รุ่น 16 นิ้ว ซึ่งน่าจะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนกันยายนนี้ โดยจากข่าวกล่าวว่า The new MacBook Pro จะได้รับคีย์บอร์ดแบบใหม่นี้ก่อน…

You missed