Tag: MagVOOC Series

OPPO เปิดตัว MagVOOC Series ใหม่ล่าสุด พร้อมเทคโนโลยีการเชื่อมต่อภายในรถยนต์ ณ Smart China Expo 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ OPPO เปิดตัว MagVOOC Series ใหม่ล่าสุด พร้อมเทคโนโลยีการเชื่อมต่อภายในรถยนต์ ณ Smart China Expo 2021 ก้าวข้ามสู่ขีดจำกัดใหม่ของ IoT เพื่อมุ่งสร้างอนาคตของการเชื่อมต่ออัจฉริยะที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้ 25 สิงหาคม 2564 ณ เซินเจิ้น – OPPO แบรนด์อุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Smart China Expo 2021 ภายใต้แนวคิด “Smart…