Tag: Renovators

Renovators และ OPPO นักนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ 11 พฤศจิกายน 2565 กรุงเทพฯ – เวลาพูดถึง “นวัตกรรม” คนเรามักจะนึกถึง “เทคโนโลยี” แม้ว่าเทคโนโลยีจะเป็นส่วนประกอบที่ทรงพลังที่สุดในนวัตกรรม แต่ศิลปะก็เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์ไม่แพ้กันที่ศิลปินได้แสดงออกและสะท้อนให้เห็นถึงเทรนด์ในปัจจุบันในแบบที่เป็นนวัตกรรมของตัวเอง เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ OPPO ได้จัดโครงการ Renovators Emerging Artists ขึ้นมาเป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบที่เป็นต้นฉบับภายใต้หัวข้อ “Art & Tech”  ในโครงการ OPPO Renovators Emerging Artists…